لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

بازدید مدیران گروه سرمایه‌گذاری امید و گروه سرمایه‌گذاری ملی از شرکت آهن و فولاد ارفع

گزارش تصویری بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان گروه سرمایه گذاری امید و گروه سرمایه گذاری ملی از شرکت آهن و فولاد ارفع