لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

بازدید مهندس مهری نژاد، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع از فروشگاه تعاونی مجتمع صنعتی چادرملو