لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

دستیابی به ثبت بالاترین رکورد تولید ماهیانه در مرداد ماه ۱۴۰۱