لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

معرفی کامل شرکت آهن و فولاد ارفع

این ویدئو در اردیبهشت ماه سال 1396 تهیه شده و دستاوردهای یکساله شرکت را به صورت گزارش تصویری تشریح می‌کند.