لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

مدیران شرکت آهن و فولاد ارفع

مجتبی مهری نژاد

مدیرعامل

محسن خسروجردی

معاون مالی و اقتصادی

سید محمد موسوی

سرپرست معاونت بهره‌برداری

مصطفی چمران

معاون تامین مواد، کالا و خدمات

محمدرضا دهستانی

معاون سرمایه‌های انسانی

محمد شرکایی

معاون فناوری و توسعه

حسن ولی‌زاده

معاون فروش و بازاریابی