لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

اعضا هیئت مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع

  • شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
  • مجتبی مهری‌نژاد[عضو هیئت مدیره و مدیرعامل]

  • شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
  • کيومرث بهرامی [عضو هیئت مدیره]

  • شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
  • علي اکبر پوريانی [رئیس هیئت مدیره]

  • شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
  • سيدمحسن ابوئي مهريزی [نایب رئیس هیئت مدیره]

  • شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
  • مهدی حسين پور [عضو هیئت مدیره]