لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

اهداف و چشم انداز‌ها

  • همکاری در تکمیل زنجیره تولید در منطقه مربوطه و ایجاد توازن درمواد اولیه و محصولات و تامین متناسب بازار
  • افزایش کمی و کیفی محصولات
  • همکاری و پشتیبانی و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد صنایع بالادست و پائین دست
  • همکاری و تعامل با واحدهای فولادسازی سراسر کشور در مواردی که برای طرفین مزیت نسبی دارد
  • تلاش و تحقیقات دائمی در افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت و استفاده از تکنولوژی های روز و قابل استفاده و تطبیق با شرایط کشور
  • آموزش مستمر و مفید در جهت دسترسی و نیل به اهداف شرکت
  • ایجاد اشتغال واقعی و موثر از طریق توسعه فعالیت ها
  • تلاش در هر چه سود ده کردن بنگاه اقتصادی تحت اختیار در جهت تامین و حفظ منابع سهامداران