لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

مدیران شرکت آهن و فولاد ارفع

  • مجتبی مهری نژاد

مدیرعامل

  • محسن خسروجردی

معاون مالی و اقتصادی

  • سید محمد موسوی

معاونت بهره‌برداری

  • مصطفی چمران

معاون تامین مواد، کالا و خدمات

  • محمدرضا دهستانی

معاون سرمایه‌های انسانی

  • محمد شرکایی

معاون مهندسی صنایع و سیستم‌ها و روش‌ها

  • سيد محمد ميرسعيدی

معاون تكنولوژی و توسعه

.

  • سید علیرضا موسوی

معاون فروش و بازاریابی