لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

مجتبی مهری نژاد

سمت: مدیرعامل

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت رسام نگار جاوید
  • نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت پردازش تصویر رایان
  • عضو هیئت‌مدیره شرکت فولاد خوزستان
  • عضو هیئت‌مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب
  • عضو هیئت‌مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع