لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

سهامداران عمده شرکت آهن و فولاد ارفع

1.شرکت معدني و صنعتي چادرملو

44.10%

2.شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

20.03%

3.شرکت کارخانجات نورد لوله ياران

17.43%

4.شرکت سرمايه گذاري ملي ايران

4.69%

5.شخص حقیقی

1.47%

6.شخص حقیقی

1.23%

7.سایر

10.78%

مجموع

100%