لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

arfa 4
arfa
arfa 2
arfa 3
arfa 4
arfa

مدیران شرکت

محسن خسروجردی

معاون مالی و اقتصادی

سید محمد موسوی

معاون بهره‌برداری

مصطفی چمران

معاون تامین مواد، کالا و خدمات

محمدرضا دهستانی

معاون سرمایه‌های انسانی

محمد شرکایی

معاون مهندسی صنایع و سیستم‌ها و روش‌ها

سيد محمد ميرسعيدی

معاون تكنولوژی و توسعه

سيد عليرضا موسوی

معاون فروش و بازاریابی

مجله

آرشیو
کاتالوگ جامع معرفی شرکت آهن و فولاد ارفع به زبان انگلیسی
شرکت آهن و فولاد ارفع در منظر بورس اوراق بهادار
ویژه‌نامه واحد احیا مستقیم
کاتالوگ معرفی جامع شرکت آهن و فولاد ارفع