مجموعه آزمایشگاه‌های ارفع

بررسی خدمات آزمایشگاه

آزمایشگاه

مجموعه آزمایشگاه‌های “شرکت آهن و فولاد ارفع” شامل دو آزمایشگاه مرکزی و فولادسازی می‌باشند. در آزمـایشگاه مرکزی، آزمون‌های شیمیایی و فیزیکی جهت کنترل کیفیت تمامی نمونه‌های مواد اولیه ورودی، میانی، آب‌های پروسس و گازهای فرایند احیا مستقیم انجام می‌گیرد.

 

در بخش تهیه نمونه، مواد ورودی جامد با قطر بیش از 9 سانتی‌متر به نمونه‌هایی با اندازه ذره‌ای کوچکتر از 74 میکرون تبدیل می‌شوند. در بخش آنالیز، با استفاده از روش‌های ISO و ASTM و دستگاه‌هایICP ، XRF، GC، Hach، TGA و ... ترکیب شیمیائی مواد مختلف بدست می‌آید.

در آزمایشگاه فولادسازی آزمون تعیین ترکیب شیمیایی نمونه‌های ذوب با استفاده از روش SPARK EMISSION SPECTROSCOPY) SES) انجام می‌گیرد.

ثبت‌نام آزمایشگاه

  ثبت‌ فیش پرداخت

   ارائه بهترین

   آزمون‌های شیمیایی و فیزیکی

   ارفع پاسخگوی نیاز صنعت کشور

   درخواست مشاوره

   به مشاوره

   نیاز دارید؟

   با ما تماس بگیرید و

   سوال خود را از کارشناسان ارفع بپرسید.