ما چه کارهایی انجام می‌دهیم؟

بررسی اجمالی واحدهای تولیدی

واحد احیا مستقیم

واحد احیا مستقیم ارفع به روش میدرکس با ظرفیت تولید سالانه 800 هزار تن آهن اسفنجی و 60 هزار تن بریکت در خرداد ماه 1391 به بهره برداری رسید. این واحد موفق گردید در سال اول پس از راه اندازی، تولیدی معادل بیش از 5 درصد ظرفیت اسمی خود را به ثبت برساند. جهت تامیـن مصرف کامل فـولادسازی با رویکرد تولید اقتصادی و اشتغال زایی در سال1400 اقدام به اجرای طرح افـزایش ظرفیت 50 درصدی بدون افزایش حجم کـوره احیـا برای اولیـن بار در جهان گردید.

  • کیفیت
  • دقت
  • ایمنی
  • اطمینان

واحد فولادسازی

واحد فولاد سازی شرکت آهن و فولاد ارفع در خرداد ماه سال 1392 مهیای بهره برداری شده و در خرداد ماه همان سال تولید فولاد در این واحد آغاز شده است. نقطه عطف موجود در کارنامه واحد فولاد سازی” شرکت آهن و فولاد ارفع”، دست یابی به ظرفیت اسمی درسال 96 ( پنجمیـن سال تولید) و تولید بیش از 6 درصد ظرفیت خود در سال 97 بود که این رکـوردی بـی سابقه در صنعت فـولاد کشـور می‌باشد. در مرداد ماه 1401 با رویکرد حفظ مشتریان داخلی و با افزایش سهم صـادرات، طرح افزایش 25 % ظرفیت تولید را به انجام رسانید. در این افزایـش ظرفیت صورت گرفته علاوه بر افزایش میزان تولید قابلیت تولید مقاطع 125x125 میلیمتر و گرد 225 میلیمتر بر دیگر مقاطع تولیدی شرکت شامل مقاطع 130x130 میلیمتر،150x150میلیمتر ،200x200میلیمتر اضافه گردید.

کوره قوس الکتریکی

روش تولید فولاد مذاب در واحد فولادسازی شرکت آهن و فولاد ارفع استفاده از کوره قوس الکتریکی (EAF) می‌باشد،که این روش از نظر زیست محیطی، پـاک‌ترین روش درمیان روش های تولید فولاد در مذاب است. کوره قوس الکتریکی مورد استفاده در شرکت آهن و فولاد ارفع یکی از مدرن‌ترین کوره‌های حال حاضر کشور و حاصل تکنولوژی روز کشور ایتالیا می باشد. این کوره با ظرفیت180 تن، قابلیت تولید روزانه 3100 تن فولاد مذاب را دارامی‌باشد. مجهـز بودن کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی شرکت آهن و فولاد ارفع به لانس‌های خودکار تزریق اکسیژن و کربن از مهم ترین مزایای آن می‌باشد.

کوره پاتیلی

کوره پاتیلـی موجود در ارفـع با ظرفیت 180 تن با قابلیت شارژ اتوماتیک و دمش از کف می‌باشد. با توجه به اینـکه تولید با کیفیت برای شــرکت آهن و فولاد ارفع بسیار با اهمیت می‌بـاشد در کوره پاتیلی فولاد مذاب تخلیه شده از کوره قوس الکتریکی تنها بوسیله آرگون (گاز خنثی) تحت عملیات دمش قـرار می‌گیرد و ناخالصی‌هایی از جمله گوگرد از آن جدا می‌شود. ساس کار کوره پاتیلی دقیقا مشابه کوره قوس الکتریکی است تنها با این تفاوت که به جای استفاده از بدنه کوره قوس الکتریکی از خود پاتیل به عنوان بدنه کوره استفاده می‌شود.

گاز زدایی تحت خلاء

 یکی از ویژگی‌های بارز واحد فولادسازی “شرکت آهن و فـولاد ارفـع” که آن را از بسیاری از فـولادسـازی‌های کشــور متمایـز کـرده است، بهره‌گیری آن از بخش گاززدایی و کربن زدایی تحت خلاء (VD-VOD) می‌باشد.در این بخش بعد از قرار دادن فولاد مـذاب در معرض خلاء و انجام سایر فرایند‌ها، امکان تولید انواع فـولادهای کیفی و آلیـاژی برای کاربردهای حسـاس فراهم می‌گردد. فولاد‌سازی شرکت آهن و فولاد ارفع با دارا بودن بخش (VD-VOD) و توانایی تولید گستره‌ای از فولاد‌های کیفی و آلیاژی می‌تواند نقش موثری در کاهش واردات این فولادها به کشور داشته باشد.

ریخته‌گری پیوسته

ماشین ریخته گری موجود در واحد فولادسازی شرکت آهن و فولاد ارفع از نوع قوسـی بوده و دارای 6 خط ریخته‌گری می‌باشد. قالب‌های ریخته‌گری در این ماشین به همـزن الکترومغنـاطیس (EMS) مجهز می‌باشد که باعث می‌شود شمش تولیدی دارای ساختارمتـالورژیکی مطلوبی باشد و محصول نهایی تهیه شده از آن از کیفیت بالایی برخوردار باشد. همچنین وجود تجهیزات جانبی ریخته‌گری از جمله امکانات ریخته‌گری زیـر سطحی و حفـاظت شـده باعث شـده است که محصـولات تولیـدی شرکت آهـن و فـولاد ارفـع عاری از حباب‌های گازی بوده و دارای کیفیت سطح بسیار مطلوبی باشد.

ارائه بهترین

راهکارها در صنعت فولاد

ارفع پاسخگوی نیاز صنعت کشور

درخواست مشاوره

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید و

سوال خود را از کارشناسان ارفع بپرسید.