لوگوی ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

Arfa Iron and Steel Co

آهن اسفنجی

تولیدی واحد احیاء مستقیم کارخانه بعنوان محصول میانی در واحد فولادسازی آهن و فولاد ارفع، مصرف می­ شود.

- آهن اسفنجی ۸۰۰,۰۰۰ton DRI/year