آگهی‌های مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی ۳۵,۰۰۰ لیتر ضایعات روغن مستعمل

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد مقدار تقریبی ۳۵,۰۰۰ لیتر ضایعات روغن مستعمل خود را، از طریق مزایده و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد مقدار تقریبی ۳۵,۰۰۰ لیتر ضایعات روغن مستعمل خود را، از طریق مزایده و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ با واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب 1854301842703 بانک سپه، شعبه بلوار اسفندیار (کد 1854) ، به نام شرکت آهن و فولاد ارفع، درساعات اداری، به دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)،کوچه سلطانی(سایه)، پلاک ۶۹، واحد ۱۰ جهت خرید اسناد مزایده مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارائه پاکتهای مزایده، تا ساعت۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ می باشد.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر، می توانند طی ساعات ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰ با شماره تلفن ۷۲۰۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی (3413 و 3412)، خانم شفیع و خانم هوشمندی، تماس حاصل نمایند.

بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در مزایده بوده و این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است همچنین واگذاری موضوع مزایده به دو یا تعداد بیشتر پیشنهاد دهنگان در حوزه اختیارات این شرکت می باشد.

آگهی مزایده عمومی ۳۵,۰۰۰ لیتر ضایعات روغن مستعمل

آگهی مزایده عمومی ضایعات پشم سنگ و پشم شیشه

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد مقدار تقریبی 5 تن ضایعات پشم سنگ و 5 تن ضایعات پشم شیشه خود را به صورت یکجا، از طریق مزایده و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد مقدار تقریبی 5 تن ضایعات پشم سنگ و 5 تن ضایعات پشم شیشه خود را به صورت یکجا، از طریق مزایده و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

آگهی مزایده عمومی ضایعات پشم سنگ و پشم شیشه

آگهی مزایده عمومی ضایعات لاستیک

آگهی مزایده عمومی ضایعات لاستیک

آگهی مزایده عمومی ضایعات فلزی و الکتریکی

آگهی مزایده عمومی ضایعات فلزی و الکتریکی

آگهی مزایده عمومی نرمه گندله، لجن اکسیدی و پوسته اکسیدی

آگهی مزایده عمومی نرمه گندله، لجن اکسیدی و پوسته اکسیدی

آگهی مزایده عمومی ضایعات پلاستیک

آگهی مزایده عمومی ضایعات پلاستیک

آگهی مزایده عمومی ۴۹۰ عدد بشکه پلاستیکی

آگهی مزایده عمومی ۴۹۰ عدد بشکه پلاستیکی

آگهی مزایده عمومی ضایعات مولکولارسیو و آلومینا

آگهی مزایده عمومی ضایعات مولکولارسیو و آلومینا

آگهی مزایده عمومی ضایعات ملزومات اداری

آگهی مزایده عمومی ضایعات ملزومات اداری

آگهی مزایده عمومی ضایعات فیلتر‌های کاغذی

آگهی مزایده عمومی ضایعات فیلتر‌های کاغذی

آگهی مزایده عمومی ضایعات کاغذی

آگهی مزایده عمومی ضایعات کاغذی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!