آگهی مناقصه امور بيمه های مهندسی، مسئوليت، باربری، خودرو، عمر و حوادث و درمان تكميلی كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد انجام کلیه امور بيمه هاي مهندسي، مسئوليت، باربري، خودرو، عمر و حوادث و درمان تكميلي كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها ، را از طریق مناقصه، به شرکتهای بیمه واجد شرایط ، واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق لینک زیر اقدام فرمایند. لازم به ذکر است تنها شرکتهای بیمه امکان شرکت در مناقصه مورد اشاره را دارند و این شرکت از دریافت پاکات کارگزاران و نمایندگی ها معذور می باشد .

مدیریت خرید انرژی،خدمات و امور قراردادها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!