شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد خدمات تست، اندازه گیری و بازرسی سیستم اتصال به زمین، حفاظت در برابر صاعقه و همبندی، تهیه طرح اصلاحی سیستم ارتینگ و طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه ، از طریق مناقصه، به پیمانکار واجد شرایط، واگذار نماید.

شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد خدمات تست، اندازه گیری و بازرسی سیستم اتصال به زمین، حفاظت در برابر صاعقه و همبندی، تهیه طرح اصلاحی سیستم ارتینگ و طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه ، از طریق مناقصه، به پیمانکار واجد شرایط، واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ضمن اعلام آمادگی کتبی خود تا تاریخ 1401/11/01 به آدرس nourbakhsh@arfa-co.com، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق پست الکترونیک و هماهنگی و اخذ تایید از طریق شماره تلفن 72063000-021 داخلی (3521)، سرکار خانم نوربخش، اقدام فرمایند. مدیریت خرید انرژی،خدمات و امور قراردادها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!