شرکت آهن و فولاد ارفع در روزهای باقی مانده سال ۱۴۰۲ توانست رکورد جدیدی را در تولید شمش به ثبت برساند.
این رکورد در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ با وزن ۳۶۷۱ تن نسبت به رکورد قبل تولید شمش در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۲ به وزن ۳۵۷۶ تن افزایش ۹۵ تنی را داشته و افتخار جدیدی را برای فولاد ارفع به ارمغان آورده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!