• سود هر سهم  ۳۹۲۰ ریال تعیین شد.
  • شرکت آهن و فولاد ارفع، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام خود را با موفقیت و رضایت سهام‌داران به پایان رساند.
  • در این مجمع که با حضور ۹۴ درصدی سهام‌داران این شرکت برگزار گردید، هیئت مدیره در ابتدا با قرائت پیام خود، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲ را ارائه داد.
  • طبق این گزارش، عملکرد مالی شرکت آهن و فولاد ارفع بر این اساس عنوان گردید:
  • رشد ۳۵ درصدی درآمد های عملیاتی
  • رشد ۴۳ درصدی سود عملیاتی
  • رشد ۱۸۰ درصدی درآمد های غیر عملیاتی
  • رشد ۴۸ درصدی سود خالص پس از کسر مالیات
  • رشد ۴۸ درصدی سود هر سهم نسبت به سال قبل
  • در پایان با موافقت همه سهام‌داران سود هر سهم به مبلغ ۳۹۲۰ ریال برای این سال مالی تعیین گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!