شرکت آهن و فولاد ارفع در بهار امسال، بهترین 3 ماهه تاریخ خود از بدو تاسیس این شرکت را پشت سر گذاشته است. سود خالص ارفع در 3 ماهه ابتدایی امسال، 65 درصدِ سود خالص آن در کل سال 1401 و 20 درصد بیش از سود آن در 12 ماهه سال 1400 بوده است.

موجی از موفقیت و پیشرفت در شرکت آهن و فولاد ارفع موج می‌زند و ما یک فصل بهار پیروزمندانه را جشن می‌گیریم. موفقیت چشمگیر بهار امسال در اعداد و ارقام تجسم یافته است. این دستاورد به تنهایی گواهی بر تعهد پایدار ما به رشد، نوآوری و انعطاف پذیری است.

این جهش خیره کننده در سودآوری نه تنها بر استحکام استراتژی‌های ما تأکید می‌کند، بلکه نشان از قدرت جمعی خانواده ارفع دارد و نشان دهنده فداکاری هر یک از اعضای گروه ما و هوش استراتژیک مدیریت مجموعه است.

همچنین همه‌ی ما برای دستاوردهای بزرگتر آماده هستیم، در عزم خود برای بازتعریف معیارها متحدیم و مشتاق پذیرش چالش‌هایی هستیم که ما را به ارتفاعات بیشتری ببرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!