در آغاز این جلسه، مدیرعامل شرکت، مجتبی مهری نژاد، به تجلیل از کارکنان و تقدیر از تلاش‌های آن‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت شرکت پرداخت. وی از کارکنان به خاطر تعهد، حرفه‌ایت و اشتیاق برای بهبود عملکرد و کیفیت خدمات تشکر کرد و نقش آن‌ها را در رسیدن به اهداف شرکت تاکیدی مهم دانست.

در جریان این دیدار، مدیرعامل به بررسی عملکرد و افتخارات اخیر شرکت پرداخته و نکات مهمی را ارائه نمود. او به اهمیت همکاری تیمی، افزایش بهره‌وری، و ارتقاء فرآیندهای کاری اشاره کرد و تاکید کرد که تلاش‌های همگانی برای ارتقاء کیفیت و بهبود عملکرد، اساس موفقیت شرکت است.

در این دیدار، امکان طرح سوالات و پیشنهادات از سوی کارکنان نیز وجود داشت تا ارتباط دوسویه بیشتری میان مدیرعامل و تیم کاری شکل گیرد. این جلسه نه تنها فرصتی برای بررسی مسائل کنونی بلکه ایجاد انگیزه برای اعضای تیم به منظور دستیابی به اهداف آتی شرکت نیز فراهم آورد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!