در دیدار راهبردی مدیر عامل شرکت آهن و فولاد ارفع با مقامات استان هرمزگان، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. مجتبی مهری نژاد به همراه معاونین این شرکت در سفری به استان هرمزگان حاضر شدند و در دیدارها با جناب آقای مهندس دوستی، استاندار محترم هرمزگان، مدیر کل صمت هرمزگان و مدیرعامل منطقه ویژه خلیج‌فارس شرکت کردند.

در این دیدارها که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، نشست‌های راهبردی برگزار شدند و به بررسی و گفتگوهای هدفمند پیرامون فرصت‌ها و زمینه‌‌های انتقال سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد و توسعه این صنعت و صنایع مرتبط پرداخته شد. در این نشست‌ها، توجه به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و فنی مرتبط با این حوزه صنعتی، همچنین ترسیم چشم‌انداز توسعه منطقه با همکاری ارفع در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. این دیدارها نشان از تعهد و توجه شرکت آهن و فولاد ارفع به توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور، به ویژه استان هرمزگان داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!