در روز دوم از نمایشگاه معدن و صنایع معدنی، حضور مقامات برجسته‌ی استانی و نمایندگان حوزه صنعت در غرفه شرکت آهن و فولاد ارفع، یکی از لحظات مهم و گرم این رویداد بود. آقای دکتر فاطمی، استاندار یزد، به همراه مهندس مولابیگی، مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، و مهندس حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن، در کنار دکتر صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، و مهندس بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، به غرفه شرکت آهن و فولاد ارفع سر زدند.

در این دیدار، گفتگوهای راهبردی و مفیدی در مورد چالش‌ها و نیازمندی‌های عرصه معدن و صنعت برگزار شد. مدیران شرکت آهن و فولاد ارفع با ارائه گزارش جامع از فعالیت‌ها، راهبردها و برنامه‌های توسعه‌ای خود، اقدامات خود را در راستای پیشرفت و توسعه صنعت معدن مطرح نمودند. حضور این مقامات در غرفه نشان از توجه و تاثیرگذاری شرکت آهن و فولاد ارفع در حوزه معدن و صنایع معدنی بود و گامی مثبت در جهت ایجاد هماهنگی و همکاری بین بخش‌های مختلف صنعت این استان مهم ایران به نظر می‌رسد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!