شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد مقدار تقریبی 90000 کیلوگرم ضایعات جرم نسوز و مقدار 90000 آجر و قطعات ضایعاتی منیزتی و 20000 کیلوگرم ضایعات غیر قابل تفکیک نسوز خود را از طریق مزایده و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!