در این نشست رمضانی که به اتفاق جمعی از معاونین و مدیرعامل این شرکت و تعدادی از پیشکسوتان صنعت فولاد کشور و مدیران عامل اسبق شرکت آهن و فولاد ارفع برگزار شد آخرین وضعیت شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!