بازدید مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع  از عملیات اجرایی طرح تولید و ذخیره سازی گاز طبیعی (LNG).

مهندس مجتبی مهری نژاد با حضور در محل عملیات اجرایی طرح تولید و ذخیره سازی گاز مایع در محل پروژه، از مراحل پیشرفت این پروژه بازدید نمودند

مهندس مهری نژاد همچنین در جلسه راهبری طرح که با حضور ارکان پروژه در محل تجهیز کارگاه، برگزار شد،  ضمن بررسی برنامه زمانبندی، پیشرفت تجهیز کارگاه و فاز مهندسی، مجددا بر اهمیت موضوع از ابعاد ملی و اقتصادی تاکید و دستور تسریع در تکمیل فاز مهندسی و آغاز عملیات اجرایی ساخت مخازن را صادر نمودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!