کسب “تندیس زرین توسط شرکت آهن و فولاد ارفع” در هفتمین همایش ملی کیفیت

شرکت آهن و فولاد ارفع پس از تلاش های زیاد در مسیر بهره وری و بهبود کیفیت، با هدف رقابت پذیری، ارتقاء بهره وری، توسعه نظام های مدیریتی و نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان در هفتمین همایش ملی کیفیت سال ۱۴۰۲ برای اولین بار شرکت نمود.

ارزیابی این دوره از شرکت آهن و فولاد ارفع مورخ ۱۴ مرداد ماه انجام و اختتامیه این همایش مورخ ۷ شهریور ماه برگزار و نتایج آن مشخص گردید، شرکت آهن و فولاد ارفع موفق به کسب تندیس زرین گردید.

شایان ذکر است سطوح اهدا لوح تقدیر و تندیس به ترتیب از پایین به بالا “لوح حامی”، “لوح اشتهار”، “تندیس بلورین”، تندیس سیمین” و بالاترین سطح “تندیس زرین” بوده است که شرکت آهن و فولاد ارفع موفق به دریافت تندیس زرین بالاترین سطح از کمیته علمی این همایش گردید.

کسب "تندیس زرین توسط شرکت آهن و فولاد ارفع" در هفتمین همایش ملی کیفیت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!