پروژه راه‌اندازی گرم سیستم متالورژی ثانویه VOD و بکارگیری آن به منظور کربن‌زدایی در خلاء با موفقیت به انجام رسید.

با همت جهادگران شركت آهن و فولاد ارفع و بدون بهره گیری از کارشناسان خارجی، پروژه راه‌اندازی گرم سیستم متالورژی ثانویه VOD و بکارگیری آن به منظور کربن‌زدایی در خلاء با موفقیت به انجام رسید.

این دستاورد ارزشمند که در شرایط تحریم نمادی از خودباوریست، امکان تولید فولادهای کم کربن و گریدهای خاص را امکان پذیر می نماید و نوید بخش پیشرفت و خودکفایی شرکت می باشد.

پروژه راه‌اندازی گرم سیستم متالورژی ثانویه VOD

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!