شرکت آهن و فولاد ارفع در گامی مهم در راستای تعهد به تعالی و پیشرفت، تخلیه آزمایشی اولین قطار باری حامل گندله را با موفقیت انجام داده است.

این اتفاق در روز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ رخ داد و نشان دهنده گامی اساسی در مسیر پیشرفت ارفع بود. همانطور که ما روی ریل موفقیت قرار داریم، این دستاورد به عنوان شاهدی بر تعهد تزلزل ناپذیر ما به نوآوری و کارایی در فعالیت‌هایمان است. ما مشتاقانه منتظر نقاط عطف بیشتر هستیم که ما را به سوی آینده‌ای روشن تر سوق می‌دهد.

تخلیه آزمایشی اولین قطار باری حامل گندله خریداری شده یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ در شرکت آهن و فولاد ارفع.

تخلیه آزمایشی اولین قطار باری حامل گندله شرکت آهن و فولاد ارفع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!